Fabrikverkauf-SIKU V-SERIE V223 RECORD 1963 HELL-ZESieTGRAU OPEL vnxzf966543-LKW Busse

Fabrikverkauf-SIKU V-SERIE V223 RECORD 1963 HELL-ZESieTGRAU OPEL vnxzf966543-LKW Busse